‘ప్రతిభకు పేదరికం అడ్డు కాకూడదు. పేదింట్లో పుట్టిన ప్రతి ప్రతిభావంతుడు ఉన్నత చదువులు చదవాలి.’

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ రేపు అర్ధరాత్రి జపాన్ పర్యటనకు బయల్దేరనున్న చంద్రబాబు Share on:
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం ఆంధ్రప్రదేశ్జిల్లాలు

జిల్లాలు

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఫీజుల పథకానికి కత్తెర

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.