'గ్రామాల్లో సంపద పెరగాలి. పెరిగిన సంపద గ్రామీణ ప్రజలకే చెందాలి'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం ఆంధ్రప్రదేశ్

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ప్రతిపక్షంపై వేటు

Advertisement

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.