'గ్రామాల్లో సంపద పెరగాలి. పెరిగిన సంపద గ్రామీణ ప్రజలకే చెందాలి'

Advertisement

మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం ఆంధ్రప్రదేశ్

ఆంధ్రప్రదేశ్

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఇది అందరి విజయం

Advertisement

Sakshi Post

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.