‘పారదర్శకతతో పథకాలు అమలు చేస్తే చిట్టచివరి వ్యక్తికి కూడా సంక్షేమం అందుతుంది’
x

ఫోకస్‌

ఫ్యామిలీ

ప్రకాశం ఏదీ?

ప్రకాశం ఏదీ?

ఒక మహానుభావుడి పేరు పెట్టుకున్న జిల్లా ఇది.

క్లిక్‌.. క్లిక్‌...

క్లిక్‌.. క్లిక్‌...

కుంగ్‌ఫూ యోగాలో నటించిన జాకీచాన్‌, సోనూ సూద్‌

పగిలిన గతం

పగిలిన గతం

పొగిలిన మనసు, పగలిన అద్దం.. మళ్లీ అతుక్కుంటాయా

ఎడిటోరియల్

ప్రమాదాలకు అంతులేదా?

దేశంలో రైలు ప్రయాణికుల భద్రత గాల్లో దీపమని మరోసారి రుజువైంది

ఫన్ డే

వెలుగు రేఖలు

రెక్కాడితే గానీ డొక్కాడని బతుకు భాజ్నుది.

Facebook

If you are encountering any problem with sakshi website font, please read this.Font Help If issue persists, mail us at sakshiwebsitefont@gmail.com

This ad will Close in seconds. Skip this Ad

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Sakshi Post

PM Felicitates 25 Children With Bravery Awards

The National Bravery Award Scheme was initiated by the ICCW in 1957 to give recognition to children ...

EPaper

'పెట్స్‌'తో స్కెచ్‌!

Advertisement

© Copyright Sakshi 2017. All rights reserved. | ABC