'ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరి గొంతు వినడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉండాలి'

Advertisement

సినిమా

ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ - చైనీస్ సూపర్ స్టార్ జాకీ చాన్ కాంబినేషన్‌లో సినిమా రూపొందనుందా...?

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

న్యాయం కావాలి

Sakshi Post

Woman shot dead after she kills her two daughters

Woman shot dead after she kills her two daughters Houston: A 42-year-old mother in Texas shot and killed her two teenage daughters before a responding ...

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.