‘జల ప్రాజెక్టులపై జనం ఎన్నెన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. వాళ్ల నమ్మకం వమ్ము కాకుండా పనిచేయాలి’

Advertisement

సినిమా

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

నాడు అవినీతి.. నేడు అభివృద్ధి

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.