'ప్రతి రైతూ పట్టణ ప్రాంత వ్యక్తితో సమానంగా ఆదాయం పొందాలన్నదే నా అభిమతం'

Advertisement

సినిమా

హీరో నితిన్ నాకు తమ్ముడి లాంటివాడు. ‘ఇష్క్’ సినిమా టైమ్‌లో నితిన్ నా దగ్గరకొచ్చి, ఆ చిత్ర ఆడియో ఫంక్ ...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

రెండేళ్లలో నీళ్లిస్తాం

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.