'ప్రతి రైతూ పట్టణ ప్రాంత వ్యక్తితో సమానంగా ఆదాయం పొందాలన్నదే నా అభిమతం'

Advertisement

ప్రధాన వార్తలు

సినిమా

వైభవాల రాముడొచ్చేశాడే...
రియల్ లైఫ్‌లో తండ్రీ కొడుకులైన సాయి కుమార్, ఆది రీల్ లైఫ్‌లో తొలిసారి తండ్రీ కొడుకులుగా...

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ఇక...ఎంసెట్-3

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved.